ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków
21/03/2018
Dzieła sztuki gotyckiej

Wykonane techniką inżynierii odwrotnej kopie średniowiecznych figur drewnianych Madonny z Dzieciątkiem. Projekt wykonany na zlecenie krakowskiego oddziału Muzeum Narodowego.

Dla krakowskiego oddziału Muzeum Narodowego wykonaliśmy kopie dzieł sztuki gotyckiej: Madonny z Dzieciątkiem z Grybowa oraz Madonny z Krużlowej na potrzeby ekspozycji dla osób niewidomych.

Rzeźby zostały najpierw zeskanowane skanerem 3D, dzięki czemu otrzymaliśmy chmurę punktów, którą można było wczytać do Creo. Następnie oczyściliśmy tę chmurę punktów i przygotowaliśmy na jej podstawie model fasetkowy, który, z pomocą rozszerzenia Reverse Engineering, został zamieniony na model powierzchniowy. Po ręcznym skorygowaniu otrzymanych powierzchni stworzyliśmy model bryłowy, który posłużył jako podstawa do wygenerowania ścieżek narzędzi dla obrabiarki CNC. Na ostatnim etapie realizacji rzeźby zostały wyfrezowane z pianki modelarskiej i odpowiednio przygotowane do umieszczenia na ekspozycji.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO