ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

aktualności

14/04/2020
Premiera Creo 7.0

Dzisiaj premiera PTC Creo 7.0! Sprawdź, jakie nowości oferuje najnowsza wersja!

Firma PTC ogłosiła dzisiaj wydanie najnowszej wersji swojej platformy CAD 3D. Creo 7.0 to nowe możliwości w postaci projektowania generatywnego, symulacji w czasie rzeczywistym, projektowania wielobryłowego, usprawnienia w zakresie produkcji przyrostowej, tradycyjnej produkcji ubytkowej oraz wiele różnych usprawnień funkcjonalnych.

Projektowanie generatywne

Rozszerzenie Creo Generative Topology Optimization umożliwia automatyczne wygenerowanie projektów na podstawie zdefiniowanych ograniczeń inżynierskich i produkcyjnych. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji można uzyskać zupełnie nowe projekty wysokiej jakości, spełniające rygorystyczne wymagania projektowe i nadające się do przekazania do działu produkcyjnego.

Symulacja w czasie rzeczywistym

W Creo 7.0 rozszerzenie Creo Simulation Live zostało rozbudowane o możliwość symulacji przepływu płynów. Dzięki temu narzędziu można stosować analizy CFD bezpośrednio na modelu projektowym wewnątrz środowiska Creo, a wyniki są prezentowane w czasie rzeczywistym. Creo 7.0 zawiera też dodatkowe usprawnienia interfejsu w postaci m.in. takie jak możliwość dodawania wykresów.

Projektowanie wielobryłowe

Creo 7.0 daje konstruktorom możliwość całkowicie nowego podejścia do projektowania dzięki zastosowaniu projektowania wielobryłowego (ang. multibody). Dzięki temu nowemu podejściu możliwe jest zarządzanie wieloma różnymi bryłami geometrycznymi z poziomu pojedynczego modelu. To podejście do projektowania znacznie usprawnia projektowanie generatywne, symulacje w czasie rzeczywistym oraz projektowanie pod kątem produkcji przyrostowej.

Produkcja przyrostowa i ubytkowa

Creo 7.0 rozbudowuje możliwości projektowania pod kątem produkcji przyrostowej, dając możliwość generowania siatki stochastycznej z wykorzystaniem algorytmu Delone czy nowe opcje definiowania siatki zbudowanej z niestandardowych komórek. W zakresie tradycyjnej obróbki ubytkowej nowością jest możliwość bezpośredniego zdefiniowania obrabiarek typu szwajcarskiego czy też możliwość podświetlenia zsynchronizowanych ścieżek narzędzi.

UsPrawnienia produktywności

Creo 7.0 to również wiele usprawnień związanych z podstawowymi narzędziami i produktywnością pracy. W Creo 7.0 można dodawać pochylenia do powierzchni, które zostały już pochylone, tworzyć odbicia lustrzane w Szkicowniku bez konieczności dodawania linii osiowej, możliwość grupowania obiektów w drzewie rysunku i wiele innych.

Więcej informacji na temat funkcji dostępnych w Creo 7.0 znajdziesz na stronie Nowości w Creo.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO