ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

aktualności

28/04/2021
Premiera Creo 8.0!

Creo 8.0, najnowsza wersja czołowego systemu CAD/CAM/CAE oferuje nowe narzędzia, usprawnienia i zmiany, by jeszcze bardziej ułatwić konstruktorom szybsze projektowanie lepszych produktów.

Od dzisiaj dostępna jest najnowsza wersja czołowego systemu 3D CAD/CAM/CAE firmy PTC, Creo Parametric. W Creo 8.0 wprowadzono kolejne zmiany i usprawnienia, dzięki którym praca inżynierów stanie się jeszcze prostsza i bardziej wydajna. Najnowsze wydanie obejmuje także nowe funkcje w zakresie projektowania generatywnego, symulacji, funkcji związanych drukiem 3D oraz tradycyjną obróbką ubytkową, a także z przygotowywaniem dokumentacji płaskiej i opisywaniem modelu 3D (MBD) oraz pracy z modelami komponentów zakupowych.

Projektowanie generatywne w Creo 8.0

W zakresie projektowania generatywnego wprowadzono nowe możliwości związane z definiowaniem warunków analizy, takie jak zdefiniowanie minimalnego promienia zaokrąglenia na ostrych krawędziach czy uwzględnienie linii podziałowej dla komponentów wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Dodano też funkcję automatycznego tworzenia obiektu koperty stanowiącego wyjściową objętość materiału do analizy.

Symulacje i analizy

W zakresie symulacji i analiz rozbudowano narzędzia generowania siatki w rozszerzeniu Creo Ansys Simulation. Możliwości przeprowadzania analiz w czasie rzeczywistym środowiska Creo Simulation Live zostały z kolei poszerzone o analizowanie przepływu ustalonego.

Wytwarzanie przyrostowe i ubytkowe

Creo 8.0 rozbudowuje możliwości obróbki wysokoobrotowej wprowadzone w rozszerzeniu Creo Mold Machining o obróbkę w 5 osiach. Od tej pory możliwe jest projektowanie obróbki HSM w zakresie od 3 do pełnych 5 osi.

W zakresie drukowania 3D wprowadzono funkcje optymalizacji struktur siatkowych za pomocą analiz wytrzymałościowych. Ulepszono też metody określania kierunku budowania modelu oraz sposoby umieszczania modeli na tacy drukarki, by zminimalizować zużycie materiałów podczas drukowania.

Zespoły nierozdzielne

W Creo 8.0 wprowadzono możliwość zdefiniowania tzw. zespołów nierozdzielnych. Umożliwiają one umieszczanie w zespołach Creo 8.0 podzespołów zakupowych z pominięciem ich wewnętrznej struktury. Dzięki temu rozwiązaniu można usprawnić prace związane z przygotowywaniem wykazów części oraz zarządzaniem danymi w środowisku PDM poprzez pominięcie zarządzania wewnętrzną strukturą części pochodzących z zewnątrz.

Usprawnienia pracy

Creo 8.0 wprowadza również liczne usprawnienia w interfejsie użytkownika oraz nowe możliwości w już istniejących narzędziach. Opcja wyświetlania wielu zakładek panelu cechy jednocześnie, cieniowanie płaszczyzn konstrukcyjnych, nowe drzewo elementów projektowych i szybkie wyświetlanie wcześniejszego stanu projektowanej geometrii, nowe narzędzia szkicowania na dokumentacji płaskiej i możliwość tworzenia płaskich ścian blaszanych na wielu krawędziach jednocześnie to zaledwie część z nich.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO