ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

aktualności

04/05/2022
Premiera Creo 9.0!

Creo 9.0 jest już dostępne. Nowe wydanie wprowadza istotne zmiany i ulepszenia przygotowane także na podstawie sugestii użytkowników, by jeszcze bardziej ułatwić pracę konstruktorów.

Jest już dostępna najnowsza wersja Creo Parametric, systemu 3D CAD/CAM/CAE firmy PTC. Dzięki modernizacjom i usprawnieniom wprowadzonym w Creo 9.0 projektowanie 3D jest jeszcze szybsze i wydajniejsze. Najnowsze wydanie, oprócz ulepszeń w zakresie obsługi i podstawowych narzędzi do projektowania, to także nowe funkcje w zakresie projektowania ergonomicznego, symulacji, projektowania pod kątem wytwarzania przyrostowego i tradycyjnej obróbki ubytkowej, a także przygotowywania dokumentacji płaskiej i opisywania modelu 3D (MBD).

Usprawnienia interfejsu i podstawowych narzędzi

Creo 9.0 wprowadza usprawnienia w interfejsie użytkownika oraz nowe możliwości w już istniejących narzędziach. Ułatwiono dostęp do opcji konfigurowania drzewa modelu i wyświetlania dodatkowych drzew projektowych, wewnątrz Szkicownika przebudowano narzędzia rzutowania zewnętrznej geometrii oraz ulepszono narzędzia diagnostyczne, a także wprowadzono nowe funkcje umożliwiające podzielenie istniejącej powierzchni za pomocą szkicu lub krzywej.

Usprawnienia Model-Based Definition i dokumentacji płaskiej

W Creo 9.0 zmodernizowano symbole chropowatości powierzchni w celu zapewnienia ich zgodności z najnowszymi normami ISO i ANSI oraz ulepszono interfejs umieszczania tych symboli. Całkowitemu przebudowaniu uległ także interfejs edytowania kreskowania przekrojów, który stał się bardziej intuicyjny i łatwiejszy w obsłudze. Wprowadzono także nowe symbole spoin oraz drzewo kreskowania przekrojów.

Usprawnienia projektowania ergonomicznego

W zakresie projektowania ergonomicznego, wykorzystującego cyfrowy model ludzkiej sylwetki, w Creo 9.0 dodano możliwość skonfigurowania własnych parametrów opisujących manekina. Zmodernizowano również narzędzia do manipulowania położeniem części ciała, wprowadzając manipulację za pomocą standardowych uchwytów 3D. Rozbudowano także narzędzie analizy pola widzenia, umożliwiające obecnie zapisanie stożka pola widzenia w postaci powierzchni.

Usprawnienia symulacji i projektowania generatywnego

Narzędzia do przeprowadzania symulacji otrzymały w Creo 9.0 różnorodne usprawnienia. Creo Simulation Live umożliwia obecnie przeprowadzanie w czasie rzeczywistym analiz wielu zjawisk fizycznych jednocześnie. W zakresie analizy przepływów w CSL możliwe jest obecnie uwzględnienie siatki wygenerowanej na potrzeby wydruku 3D. Projektowanie generatywne z kolei umożliwia przygotowanie projektu z uwzględnieniem założonego współczynnika bezpieczeństwa oraz przeprowadzenie optymalizacji modalnej pod kątem żądanej charakterystyki częstotliwościowej wybranego materiału.

Usprawnienia wytwarzania przyrostowego i ubytkowego

W strategiach obróbki ubytkowej dodano w Creo 9.0 nowe zabiegi 5-osiowego frezowania wykończeniowego umożliwiające skonfigurowanie geodezyjnej ścieżki narzędzia. Ponadto wprowadzono opcje precyzyjnego definiowania ruchów narzędzia dla zabiegów obróbki wysokoobrotowej (HSM), a także możliwość zastosowania adaptacyjnej prędkości posuwu w trakcie frezowania.

Projektowanie pod kątem wytwarzania przyrostowego oferuje obecnie nowe możliwości tworzenia stochastycznych struktur siatkowych oraz siatek o zmiennej gęstości, generowanych na podstawie formuł matematycznych. Umożliwiono także tworzenie niestandardowych geometrii podporowych.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO