ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

28/09/2021
Automatyczne przerwanie pomocniczej linii wymiarowej w Creo Parametric

Podczas pracy w Creo Parametric z dużymi i skomplikowanymi rysunkami ważną kwestią staje się zapewnienie odpowiedniej czytelności całej dokumentacji. W przypadku, gdy rysunek przedstawia skomplikowaną geometrię, łatwo zgubić się w gąszczu wymiarów, zwłaszcza gdy nierzadko wiele z nich przecina się wzajemnie. By poprawić czytelność takiej dokumentacji możemy zastosować przerwania pomocniczych linii wymiarowych.

Podstawowe przerwanie pomocniczej linii wymiarowej w Creo Parametric

Przerwanie pomocniczej linii wymiarowej na rysunku Creo Parametric możemy dodać, korzystając z narzędzia Przerwanie (Break) dostępnego w zakładce Adnotacje (Annotate). Używając tego narzędzia, wystarczy zaznaczyć dwa punkty na pomocniczej linii wymiarowej, żeby stworzyć na niej przerwanie, które zwiększy czytelność umieszczonych na danym widoku wymiarów.

Przerwanie pomocniczej linii wymiarowej na dokumentacji płaskiej w Creo Parametric.
Przerwanie pomocniczej linii wymiarowej.

Dodatkowo po zaznaczeniu takiego wymiaru z dodanym przerwaniem na końcach szczeliny pomocniczej linii wymiarowej wyświetlane są uchwyty, za których pomocą możemy manipulować szerokością zdefiniowanego przerwania. A jeżeli w wyniku zmian wprowadzonych na rysunku wymiar z przerwaną linią wymiarową nie będzie już przecinał innego wymiaru, korzystając z tych samych uchwytów można po prostu „zamknąć” zdefiniowaną szczelinę, scalając z powrotem w całość pomocniczą linię wymiarową.

Manipulowanie w Creo Parametric szerokością przerwania pomocniczej linii wymiarowej za pomocą uchwytów.
Manipulowanie szerokością przerwania za pomocą uchwytów.

Automatyczne przerwanie pomocniczej linii wymiarowej w Creo Parametric

Powyższa metoda jest podstawowym sposobem zdefiniowania przerwania na pomocniczej linii wymiarowej. Jej pewną niedogodnością jest konieczność weryfikowania, czy położenie wymiarów na dokumentacji nie uległo zmianie, a w przypadku, gdy tak się stało, ręczne usunięcie przerwania. Aby uniknąć tego typu problemów, można zastosować parametryczne przerwanie linii wymiarowej.

Przerwanie pozostawione po przesunięciu wymiaru przecinającego linię wymiarową na dokumentacji płaskiej Creo Parametric.
Przerwanie pozostawione po przesunięciu wymiaru przecinającego linię wymiarową.

Ta opcja umożliwia stworzenie przerwania linii wymiarowej uzależnionego od przecięcia z drugą pomocniczą linią wymiarową. Zasada działania jest prosta: jeżeli wskazana pomocnicza linia przecina się z linią, dla której jest definiowane przerwanie, pojawia się ono na linii wymiarowej, a gdy wymiar zostanie przesunięty w położenie, w którym przecięcie nie występuje, przerwanie nie jest dodawane do linii wymiarowej. Dzięki temu rozwiązaniu można mieć pewność, że w przypadku zmiany położenia wymiaru przerwanie zostanie automatycznie dodane lub usunięte do pomocniczej linii wymiarowej.

Do zdefiniowania w Creo Parametric parametrycznego przerwania pomocniczej linii wymiarowej również należy zastosować narzędzie Przerwanie (Break). Po wskazaniu pomocniczej linii wymiarowej w menedżerze menu konieczne jest zaznaczenie opcji Parametryczne (Parametric). Następnie należy wskazać pomocniczą linię wymiarową, wokół której ma powstać przerwanie. Po zaznaczeniu tej linii konieczne jest jeszcze określenie sposobu utworzenia przerwania: można zastosować Domyślny (Default) rozmiar szczeliny, Wskazać (Pick) odległość od linii wymiarowej określającą rozmiar szczeliny albo zdefiniować Promień (Radius), wielkość podając oczywiście w jednostkach arkusza rysunku.

Definiowanie w Creo Parametric parametrycznego przerwania pomocniczej linii wymiarowej.
Definiowanie parametrycznego przerwania pomocniczej linii wymiarowej.

Po zdefiniowaniu opcji przerwania zostanie ono dodane do pomocniczej linii wymiarowej. Co jest istotne w przypadku przerwania parametrycznego, pojawia się ono wyłącznie wtedy, gdy wskazana w trakcie definiowania pomocnicza linia wymiarowa przecina linię, dla której zostało zdefiniowane dane przerwanie. W przeciwnym wypadku pomocnicza linia wymiarowa pozostaje ciągła.

Porównanie automatycznego wstawiania przerwania na pomocniczej linii wymiarowej w Creo Parametric dla przecinających się linii wymiarowych i bez przecinania linii wymiarowych.
Automatyczne dodawanie/usuwanie przerwania w zależności od położenia wymiaru.

Podsumowanie

Parametryczne przerwanie pomocniczej linii wymiarowej to prosty i szybki sposób na dodanie przerwań na liniach wymiarowych, które będą automatycznie wyświetlane i usuwane w zależności od położenia wymiaru. Dzięki temu można skrócić czas poświęcany na wprowadzanie poprawek na dokumentacji, a w rezultacie szybciej przygotować cały rysunek.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO