ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

05/03/2020
Szybkie dopasowanie sąsiednich ścian blaszanych w Creo Parametric

Problemy z uzyskaniem technologicznego rozkroju arkusza blachy

Częstym problemem, jaki napotykają konstruktorzy projektujący modele blaszane, jest docinanie sąsiadujących ze sobą ścian. Jeżeli projekt wymaga od nas umieszczenia dwóch ścian pod kątem innym niż 90°, istnieje ryzyko, że podczas tworzenia rozkroju obie ściany nałożą się na siebie, tworząc w rezultacie model zdecydowanie nietechnologiczny. Jak tego uniknąć?

Grafika przedstawiająca porównanie prawidłowego i nieprawidłowego rozkroju sąsiednich ścian blaszanych.
Nieprawidłowy i poprawny rozkrój zachodzących na siebie ścian blaszanych

Jednym z najbardziej oczywistych rozwiązań jest zastosowanie dodatkowego wycięcia po rozgięciu blach. Ta technika może się sprawdzić (zwłaszcza jeśli nie dysponujemy żadnymi innymi narzędziami), ale jest bardziej pracochłonna i znacznie zwiększa liczbę operacji zapisanych w modelu; dla każdej pokrywającej się pary należy przecież stworzyć dodatkowe wycięcie. Problematyczne może również okazać się stworzenie odpowiedniej geometrii samego wycięcia tak, żeby nie pozostawić po żadnej stronie fragmentów ścian.

Rysunek przedstawiający problemy z poprawnym wycięciem sąsiadujących ze sobą ścian.
Problemy ze stworzeniem odpowiedniego wycięcia na zachodzących na siebie ścianach

Rozwiązanie problemu w Creo Parametric

W Creo Parametric możemy rozwiązać ten problem już na etapie definiowania ściany blaszanej, bez konieczności stosowania dodatkowych wycięć. Dzięki temu skracamy czas potrzebny na przygotowanie właściwej geometrii i unikamy dodawania zbędnych cech, co ma pozytywny wpływ na stabilność regeneracji modelu.

Projektując modele blaszane w Creo Parametric mamy dostępnych kilka typów ścian. Jako ściany drugorzędne (czyli zaczepiane do istniejącej krawędzi) najczęściej używamy ścian Kołnierz (Flange) i Płaskie (Flat).

Definiowanie Ściany kołnierzowej

Stosując ścianę Kołnierz (Flange), możemy zaznaczyć jako referencje kilka krawędzi jednocześnie, co znacznie ułatwia manipulowanie sposobem łączenia sąsiadujących ze sobą ścian. W naszym modelu zaznaczyliśmy dwie krawędzie umieszczone względem siebie pod kątem większym niż 90°. Jak widać, ściany są dodawane poprawnie, ale po rozgięciu blachy okazuje się, że ściany nakładają się na siebie.

Rysunek przedstawiający definiowanie stykających się pod kątem ścian kołnierzowych w Creo Parametric i ich rozgięcie.
Ściany kołnierzowe podczas definiowania i po rozgięciu

Aby uzyskać poprawną geometrię, musimy poprawić definicję ściany. W tym celu edytujemy ścianę i w zakładce Podcięcie (Relief) wybieramy opcję Podcięcie narożnika (Corner Relief). Następnie jako typ podcięcia wybieramy Prostokątne (Rectangular).

Rysunek przedstawiający interfejs prostokątnego podcięcia narożnika podczas definiowania ściany kołnierzowej.
Opcja definiowania prostokątnego podcięcia narożnika podczas tworzenia ścian

Po zastosowaniu prostokątnego podcięcia w narożniku łączenia ścian uzyskujemy poprawne docięcie obu ścian, jak widać w postaci trójkątnego wycięcia ścian w postaci projektowej (zagiętej). Rozginając te ściany w celu stworzenia rozkroju zobaczymy, że są one odpowiednio docięte do siebie z zachowaniem zdefiniowanego w panelu cechy odstępu.

Rysunek przedstawiający poprawnie docięte w Creo Parametric ściany kołnierzowe.
Poprawnie docięte sąsiadujące ściany kołnierzowe

Definiowanie ściany płaskiej

Podobną metodę możemy zastosować również w przypadku ścian Płaskich (Flat). W Creo 6.0 tworzenie ścian blaszanych narzędziem Płaska (Flat) zostało udoskonalone o wykrywanie ścian sąsiadujących z dodawaną ścianą. Dzięki temu, nawet pomimo tego, że ścianę płaską możemy dodać tylko na pojedynczej krawędzi, dodawana ściana uwzględnia istniejącą już geometrię ścian i umożliwia odpowiednie dopasowanie tworzonej ściany.

Rysunek przedstawiający dodawanie drugiej ściany płaskiej w modelu blaszanym Creo Parametric.
Dodawanie drugiej ściany płaskiej

Tworząc w Creo 6.0 ścianę płaską na takiej samej geometrii krawędzi jak w poprzednim przykładzie, musimy najpierw się upewnić, że uwzględniamy w definicji istniejącą już ścianę płaską. W zakładce Wykończenie narożnika (Corner Treatment) upewniamy się, że Geometria (Geometry) jest ustawiona jako Stwórz ze szwem (Create with Seam). Właśnie dzięki tej opcji możemy uwzględnić podczas tworzenia ściany sąsiednią geometrię.

Rysunek przedstawiający interfejs definiowania połączenia geometrii ściany płaskiej z istniejącą ścianą płaską.
Opcja wykończenia narożnika ze stworzeniem szwu z sąsiednią ścianą

Następnie, podobnie jak w przypadku ściany Kołnierz (Flange), przechodzimy do zakładki Podcięcie (Relief) i wybieramy kategorię Podcięcie narożnika (Corner Relief). Jako podcięcie narożnika wybieramy tak jak poprzednio opcję Prostokątne (Rectangular). Podcięcie zostanie odpowiednio stworzone nie tylko na definiowanej ścianie, ale też na już istniejącym materiale. Dodatkowo, jak widać, różnica wysokości ścian nie ma żadnego wpływu na możliwość stworzenia geometrii.

Rysunek przedstawiający poprawny rozkrój blaszanych ścian płaskich.
Poprawnie docięte sąsiadujące ściany płaskie

 

Artykuł opublikowany również w serwisie 3dcad.pl

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO