ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

06/04/2020
Zaawansowane sortowanie tabeli wykazu części w Creo Parametric

Wprowadzenie

Tabela wykazu części, czyli tzw. BOM (Bill of Materials) to jedna z podstawowych informacji dodawanych do rysunków projektowych. Od lat służy ona do przekazywania niezbędnych informacji dotyczących budowy danego zespołu. Dostępne w Creo Parametric narzędzie Region powtórzeń (Repeat Region) ułatwia przygotowanie wykazu części poprzez automatyczne stworzenie tabeli komponentów. W tym artykule pokażemy Wam zaawansowaną metodę sortowania takiego wykazu części.

Region powtórzeń jako narzędzie budowania wykazu części

Gdy mamy już umieszczoną na rysunku tabelę wykazu części zbudowaną Regionem powtórzeń (Repeat Region), możemy ją odpowiednio skonfigurować. Typowa konfiguracja obejmuje zazwyczaj odpowiednie zdefiniowanie atrybutów regionu, żeby tabela przedstawiała wyłącznie te informacje, które są dla nas istotne. Na ogół oznacza to scalenie zduplikowanych wierszy, zmianę głębokości przeszukiwania komponentów oraz posortowanie komponentów w tabeli. Są to typowe czynności związane z konfigurowaniem tabeli wykazu części.

Rysunek przedstawający porównanie domyślnej tabeli wykazu części Creo Parametric i skonfigurowaną tabelę.
Tabela domyślna i po skonfigurowaniu atrybutów

Jednym z aspektów konfigurowania tabeli, jak właśnie wspomnieliśmy, jest sortowanie komponentów, czyli określenie kolejności wypisywania ich w tabeli. Sortowanie najczęściej przeprowadzamy na podstawie jednego określonego parametru, np. nazwy komponentu. Oczywiście możemy zdefiniować też więcej warunków sortowania, nie jesteśmy ograniczeni do jednego warunku. Zawartość tabeli (a właściwie regionu powtórzeń) sortujemy, zaznaczając w tabeli komórkę zawierającą parametr, który będzie sterował sortowaniem i definiując kierunek sortowania: Rosnąco (Forward) albo Malejąco (Backward).

Rysunek przedstawiający opcje sortowania regionu powtórzeń w tabeli.
Opcje sortowania regionu powtórzeń

Natomiast jednym z ciekawszych zagadnień, z jakim się spotkaliśmy, było zalecenie, żeby tabela wykazu części była sortowana na podstawie parametru niewystępującego w żadnej kolumnie. Przykładem takiego podejścia może być takie rozmieszczenie komponentów w tabeli, żeby najpierw były wymienione alfabetycznie wszystkie komponenty do wykonania, a następnie, również alfabetycznie, komponenty znormalizowane, które są komponentami zakupowymi.

Właściwa konfiguracja modeli Creo Parametric

Przed przystąpieniem do samego sortowania tabeli musimy mieć pewność, że modele naszego zespołu są odpowiednio skonfigurowane. Dla naszego przykładu oznacza to, że modele muszą mieć zdefiniowany parametr określający typ komponentu: produkowany albo zakupowy. Przyjmujemy, że dodajemy modelu do modelu parametr TYP_KOMPONENTU, który może przyjąć wartości 1 (produkowany) albo 2 (zakupowy/znormalizowany).

Rysunek przedstawiający modele Creo Parametric ze skonfigurowanym parametrem TYP_KOMPONENTU.
Wartości parametru TYP_KOMPONENTU w modelach

Sortowanie regionu powtórzeń z użyciem dodatkowego parametru

Gdy nasze modele mają już przypisane właściwe wartości parametru, musimy wprowadzić ten parametr do tabeli. Domyślnie region powtórzeń wykorzystuje jedynie parametry zdefiniowane w komórkach tabeli, ale nie chcemy umieszczać tej informacji bezpośrednio w kolumnie wykazu części. Dlatego też posłużymy się małą sztuczką: uruchamiamy edycję regionu powtórzeń i w menedżerze menu wybieramy pozycję Relacje (Relations). Uruchomimy w ten sposób znajomy edytor relacji. W edytorze relacji rozwijamy dodatkową sekcję Parametry lokalne (Local Parametrs). Znajdują się w niej wszystkie parametry zdefiniowane dla regionu powtórzeń. Właśnie w tej sekcji klikamy przycisk Dodaj nowy parametr (Add new Parameter) i wpisujemy nazwę naszego dodatkowego parametru. Konieczne jest tylko zachowanie odpowiedniego formatu zapisu, dlatego też nie podajemy nazwy TYP_KOMPONENTU, a ASM_MBR_TYP_KOMPONENTU. Powyższy zapis oznacza, że parametr TYP_KOMPONENTU ma pochodzić z komponentu zespołu sterującego całym regionem powtórzeń.

Rysunek przedstawiający okno relacji regionu powtórzeń z dodanym parametrem TYP_KOMPONENTU.
Parametr dodany w oknie relacji

Od tego momentu definicja regionu powtórzeń obejmuje również dodatkowy parametr, który nie jest wymieniony w kolumnach tabeli. Umożliwia to nam wykorzystanie tego parametru do pozostałych operacji związanych z wykazem części, czyli np. sortowania.

Aby odpowiednio skonfigurować sortowanie regionu powtórzeń, w menedżerze menu wybieramy opcję Sortuj regiony (Sort Regions), a następnie wybieramy opcję Edytuj (Edit). Spowoduje to uruchomienie okna edytora tekstowego, w którym możemy zapisać własną regułę sortowania bez konieczności wskazywania parametru w tabeli. We wspomnianym edytorze tekstowym wpisujemy więc regułę

&asm.mbr.typ_komponentu Forward

Powyższy zapis oznacza, że sortowanie następuje rosnąco według wartości parametru TYP_KOMPONENTU odczytywanego z każdego komponentu zespołu.

Rysunek rzedstawiający regułę sortowania regionu powtórzeń na podstawie dodanego parametru.
Reguła sortowania na podstawie parametru

Sortowanie regionu powtórzeń na podstawie standardowego parametru

Następnie dodajemy drugą regułę sortowania, aby wszystkie komponenty w obrębie danego typu były sortowane alfabetycznie. W menu Sortuj regiony (Sort Regions) wybieramy więc polecenie Dodaj (Add), a następnie klikamy Rosnąco (Forward) i zaznaczamy nazwę komponentu w pierwszym wierszu tabeli wykazu części. W ten sposób regionem powtórzeń sterują dwie reguły sortowania.

Rysunek przedstawiający posortowany region powtórzeń w tabeli Creo Parametric i obie reguły sterujące sortowaniem.
Tabela posortowana zgodnie z obiema regułami

Po zdefiniowaniu obu reguł aktualizujemy region powtórzeń tworzący naszą tabelę wykazu części, żeby wyświetlić ją z poprawnie posortowanymi komponentami.

Rysunek przedstawiający porównanie tabeli przed zdefiniowaniem reguł sortowania i po zdefiniowaniu tych reguł.
Tabela przed i po zdefiniowaniu reguł sortowania

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO