ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

31/08/2021
Weryfikacja długości elementów złącznych w Creo Parametric

Jednym z typowych zadań, przed jakimi staje konstruktor, jest zbudowanie produktu z gotowych komponentów. Aby połączyć ze sobą te elementy często konieczne jest zastosowanie odpowiednich połączeń rozłącznych z wykorzystaniem śrub, wkrętów, nakrętek, podkładek albo kołków. W przypadku korzystania z samodzielnie przygotowanej biblioteki modeli staje się to bardzo pracochłonnym zadaniem; konstruktor musi zadbać o to, by we współpracujących częściach znalazły się umieszczone współosiowo odpowiednie otwory o właściwej średnicy, a umieszczone w nich elementy złączne były odpowiednich rozmiarów.

Dodatkowym problemem staje się uwzględnianie wszystkich zmian wprowadzonych w łączonych komponentach. Jeżeli w wyniku modyfikacji nastąpi zmiana np. grubości jednej (lub nawet obu) części, należy to uwzględnić, zmieniając długość lub średnicę już dobranej śruby czy wkrętu, a następnie powtórzenie tej operacji dla każdego nieaktualnego już modelu. Oznacza to kolejne godziny pracy konstruktora spędzone na ręcznej zmianie umieszczonych już elementów złącznych, a nierzadko i tak nie ma pewności, czy wszystkie komponenty zostały właściwie zastąpione.

Creo Intelligent Fastener (IFX)

Dlatego też już w podstawowym pakiecie Creo Parametric dostępne jest rozszerzenie Creo Intelligent Fastener (IFX) będące rozwiązaniem powyższych problemów. Korzystając z Creo IFX, konstruktor nie tylko może zautomatyzować umieszczanie elementów złącznych i tworzenie dla nich niezbędnej geometrii w postaci otworów w łączonych komponentach, ale też może szybko zweryfikować, czy w danym zespole nie zaszły zmiany rzutujące na długość umieszczonych już śrub i wkrętów.

Definiowanie połączenia rozłącznego w Creo Parametric za pomocą rozszerzenia Intelligent Fastener.
Połączenia rozłączne w Creo Intelligent Fastener

Weryfikacja długości śrub

Rozważmy następujący przykład: w toku prac nad wnętrzem kabiny samochodu wyścigowego komponent, w którym są osadzone pedały został przymocowany do płyty podłogowej za pomocą czterech śrub pochodzących z biblioteki Creo Intelligent Fastener. W wyniku tej operacji do drzewa modelu zostały dodane niezbędne komponenty przedstawiające zastosowane śruby i nakrętki.

Nieco później okazało się, że wspomniany komponent należy zmodyfikować, co poskutkowało zmianą grubości geometrii w miejscu połączenia śrubowego. Aby zweryfikować, czy zastosowane śruby nadal spełniają swoje zadanie, konstruktor użył polecenia Sprawdź elementy rozłączone (Check Screw Fasteners) z grupy Intelligent Fastener.

W wyniku weryfikacji w Creo Parametric został wyświetlony komunikat, że niektóre z umieszczonych w zespole śrub są zbyt krótkie. Dzięki temu w prosty i klarowny sposób system informuje konstruktora o możliwych problemach związanych z zastosowanymi elementami złącznymi.

Narzędzie do weryfikacji długości elementów złącznych wstawionych do modelu Creo Parametric za pomocą rozszerzenia Intelligent Fastener.
Weryfikacja długości elementów złącznych.

Korekta definicji połączenia rozłącznego

Aby szybko zmodyfikować parametry połączenia i skorygować długość zastosowanej śruby, wystarczy dwukrotnie kliknąć problematyczną pozycję w oknie weryfikacji, żeby od razu przejść do interfejsu definiowania wybranego połączenia rozłącznego. Można w nim ręcznie dobrać długość wstawianej śruby, korzystając z dostępnych wartości. Szybszym sposobem jest natomiast skorzystanie z opcji automatycznego ustawienia długości elementu. Po kliknięciu tej ikony system automatycznie dobierze najmniejszą dostępną w typoszeregu długość elementu, bazując na wykrytych grubościach łączonych komponentów.

Automatyczny dobór długości elementu rozłącznego w Creo Intelligent Fastener.
Automatyczny dobór długości śruby.

Co więcej, po zakończeniu edycji i ustawieniu właściwej długości śruby Creo zaproponuje automatyczne powielenie całego połączenia szykiem na pozostałych otworach zawierających tę samą definicję połączenia rozłącznego, samodzielnie zastępując wszystkie nieaktualne modele ich nowszymi wersjami. Bez konieczności ręcznego usuwania i dodawania modeli śrub albo używania funkcji zastąpienia komponentu dla każdej śruby z osobna.

Narzędzie do weryfikacji długości wszystkich śrub w Creo Intelligent Fastener.
Ponowna weryfikacja długości śrub.

Podsumowanie

Wykorzystując rozszerzenie Creo Intelligent Fastener konstruktor nie tylko zyskuje dostęp do bogatej biblioteki elementów złącznych oraz możliwości szybkiego i precyzyjnego definiowania połączeń rozłącznych. Dzięki Creo IFX może też szybko przeprowadzić weryfikację już istniejących połączeń i uzyskać informacje na temat konieczności wprowadzenia zmian. Oszczędza w ten sposób czas poświęcany na wyszukanie i ręczne zmodyfikowanie samodzielnych modeli, a także zyskuje pewność, że wszystkie połączenia rozłączone są poprawnie zdefiniowane.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO