ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

20/03/2020
Wypożyczanie licencji Creo Parametric

Wstęp – rodzaje licencji Creo Parametric

Kupując licencję Creo Parametric, można wybrać jeden z dwóch rodzajów licencji: tzw. licencję „pływającą” (ang. floating) albo stanowiskową (ang. node-locked). Licencja stanowiskowa jest przypisana do konkretnego komputera i nie można z niej skorzystać na innym urządzeniu. Licencja pływająca jest na ogół zainstalowana na wybranym komputerze, który pełni rolę serwera licencji, a pozostałe komputery w sieci łączą się z serwerem w celu uzyskania odpowiedniej licencji. Ma to dużą zaletę, ponieważ z wolnej licencji Creo można skorzystać na dowolnym stanowisku, z którego jest dostęp sieciowy do serwera licencji. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy zachodzi konieczność pracy z licencją Creo poza siecią firmową. Jak sobie z tym poradzić?

Rysunek pokazujący błąd połączenia Creo Parametric z serwerem licencji, gdy jesteśmy poza siecią.
Błąd połączenia z serwerem licencji, gdy jesteśmy poza siecią

Metody korzystania z licencji poza siecią firmową

Rozwiązań takiego problemu jest kilka.

Pierwsze, to udostępnienie firmowego serwera licencji w Internecie; nie jest to szczególnie popularne rozwiązanie zarówno ze względów bezpieczeństwa, jak i kontroli nad nieuprawnionym dostępem do licencji. Niemniej taka możliwość istnieje.

Drugie rozwiązanie to zastosowanie połączeń VPN. VPN, czyli Virtual Private Network, to w dużym uproszczeniu wirtualna sieć lokalna. Dzięki instalacji odpowiedniego oprogramowania na serwerze i komputerach lokalnych użytkownicy zyskują dostęp do zasobów sieci wewnętrznej za pośrednictwem Internetu, a szyfrowanie połączenia zapewnia bezpieczeństwo transferu danych. Nie wszystkie firmy decydują się jednak na tego typu rozwiązanie, a nierzadko nie jest ono szczególnie niezbędne w danej organizacji.

Trzecim rozwiązaniem, na którym się dzisiaj skupimy, jest wypożyczenie licencji Creo bezpośrednio z serwera licencji. To podejście umożliwia pobranie z serwera licencji niezbędnej do pracy i używanie jej nawet bez dostępu do sieci firmowej. W ten sposób, bez wdrażania dodatkowych rozwiązań, użytkownicy mogą pracować poza biurem, korzystając z zakupionych licencji firmowych. Licencję wypożycza się na określoną liczbę dni, z odpowiednią konfiguracją serwera również z możliwością wcześniejszego zwrotu wypożyczonej licencji.

Aby poprawnie przygotować się do wypożyczenia licencji z serwera firmowego, trzeba najpierw przygotować odpowiednią konfigurację. Obejmuje ona użycie właściwej licencji Creo, skonfigurowanie serwera licencji oraz stanowiska, na którym będzie wypożyczona licencja.

Licencja

Kupując licencje pływające Creo Parametric, otrzymuje się zestaw dwóch plików licencyjnych. Jeden służy do uruchomienia najnowszej dostępnej wersji Creo (obecnie jest to wersja 6.0) z możliwością wypożyczenia licencji z serwera. Drugi plik licencyjny umożliwia uruchamianie zarówno najnowszej wersji Creo, jak i wszystkich starszych (czyli na tej wersji licencji w razie potrzeby można uruchomić również np. Creo 2.0 lub Pro/ENGINEER Wildfire 3.0), ale bez możliwości wypożyczenia licencji z serwera. Jeżeli więc chcemy dać możliwość wypożyczenia licencji, należy najpierw zainstalować na serwerze właściwy plik licencyjny.

Rysunk przedstawiający fragment przykładowego pliku licencji Creo Parametric zwierającego informację o możliwości wypożyczenia.
Przykładowy plik licencji zwierający informację o możliwości wypożyczenia

Konfiguracja serwera

Po zainstalowaniu na serwerze właściwego pliku licencyjnego niezbędne jest jeszcze dodatkowe skonfigurowanie serwera licencyjnego tak, żeby włączyć możliwość wcześniejszego zwrotu wypożyczonej licencji. W przeciwnym wypadku licencja pozostanie wypożyczona, dopóki nie minie czas ustawiony jako czas wypożyczenia licencji. Konfiguracja serwera licencji włączająca możliwość wcześniejszego zwrotu jest możliwa wyłącznie dla serwerów licencji Flexnet w wersji 11.10.1 lub wyższej.

Aby odpowiednio skonfigurować serwer licencji, należy zatrzymać usługę serwera i w pliku server.xml w podkatalogu conf katalogu instalacyjnego serwera zmienić wartości właściwości bloku licenseServer:

  • adminOnly=”true” na adminOnly=”false”
  • licenseReclaimAllowed =”false” na licenseReclaimAllowed =”true”

Następnie należy ponownie uruchomić serwer licencji.

Rysunek przedstawiający konfigurację opcji serwera licencji.
Konfiguracja opcji serwera licencji

Konfiguracja stanowiska

Ostatnim etapem przygotowania do wypożyczenia licencji jest skonfigurowanie stanowiska, na którym chcemy wypożyczyć licencję Creo. Na stanowisku należy skonfigurować dwie zmienne środowiskowe, za których pomocą określimy maksymalny czas wypożyczenia licencji oraz możliwość wcześniejszego zwrotu wypożyczonej licencji.

Aby ustawić maksymalny czas wypożyczenia, dodajemy w systemie operacyjnym zmienną środowiskową o nazwie LM_BORROW_DURATION i jako wartość wpisujemy maksymalną liczbę dni, na jaką chcemy wypożyczyć licencję. W przypadku licencji bezterminowych wartość ta wynosi maksymalnie 29 dni, a dla licencji subskrypcyjnych aż 179 (jak widać, w przypadku subskrypcji licencję można wypożyczyć na prawie pół roku).

Rysunek przedstawiający konfigurowanie czasu wypożyczenia licencji za pomocą zmiennej środowiskowej.
Konfigurowanie czasu wypożyczenia licencji za pomocą zmiennej środowiskowej

Aby włączyć możliwość wcześniejszego zwrotu licencji dodajemy kolejną zmienną środowiskową PRO_ALLOW_EARLY_RETURN z wartością TRUE. Tę zmienną można dodać zarówno jako standardową zmienną środowiskową, jak i zmienną w konfiguracji startowej Creo. Jeżeli chcemy dodać zmienną do konfiguracji startowej Creo, musimy edytować plik z rozszerzeniem .psf znajdujący się w podkatalogu \bin katalogu instalacyjnego Creo Parametric i dopisać zmienną, poprzedzając ją wartością ENV=. Przykładowy wpis w pliku .psf powinien wyglądać następująco:

Rysunek przedstawiający zmienną środowiskową PRO_ALLOW_EARLY_RETURN dodaną do pliku .psf.
Dodanie zmiennej środowiskowej do pliku .psf

Wypożyczenie licencji Creo Parametric

Gdy mamy już odpowiednio skonfigurowany serwer i komputer, na którym chcemy wypożyczyć licencję, możemy przejść do wypożyczenia licencji. Zanim to zrobimy, musimy się upewnić, że nasz komputer jest zalogowany do sieci, w której znajduje się serwer licencji i może się z tym serwerem połączyć (najłatwiej to zweryfikować, uruchamiając po prosto Creo).

Następnie przechodzimy do podkatalogu \bin katalogu instalacyjnego Creo Parametric i uruchamiamy skrypt parametric_borrow.bat.

UWAGA: ważne jest, żeby skrypt uruchomić jako użytkownik, który będzie uruchamiał Creo z wypożyczoną licencją, ponieważ informacja o licencji jest zapisywana dla konta użytkownika w systemie Windows.

W oknie wypożyczenia licencji wybieramy z listy konfigurację startową, czyli zestaw licencji, które chcemy wypożyczyć (więcej na temat tworzenia konfiguracji startowych przeczytacie tutaj) i podajemy liczbę dni wypożyczenia. Następnie klikamy Start i rozpoczynamy okres wypożyczenia licencji. W ten sposób do naszego stanowiska zostanie przypisana wypożyczona licencja, a na serwerze odpowiednie licencje zostaną zablokowane jako używane. Aby przetestować, czy licencja została poprawnie wypożyczona, odłączamy komputer od sieci firmowej z serwerem licencji i uruchamiamy Creo. Jeżeli proces wypożyczenia przebiegł poprawnie, Creo uruchomi się bez żadnych problemów.

Rysunek przedstawiający okno konfiguracji wypożyczenia licencji Creo Parametric z serwera.
Okno konfiguracji wypożyczenia licencji z serwera

Wcześniejszy zwrot wypożyczonej licencji

Jeżeli okaże się, że okres pracy poza biurem uległ skróceniu, możemy zwrócić wypożyczoną licencję.  W tym celu najpierw wchodzimy do podkatalog \bin katalogu instalacyjnego Creo Parametric i uruchamiamy skrypt ptc_status.bat. Efektem działania skryptu będzie lista wypożyczonych licencji.

Rysunek przedstawiający okno wiersza poleceń wyświetlające status wypożyczenia licencji Creo Parametric.
Status wypożyczenia licencji na lokalnym stanowisku

Następnie należy uruchomić wiersz poleceń w ścieżce podkatalogu \\Common Files\x86e_win64\obj katalogu instalacyjnego Creo i w wierszu poleceń wpisać

lmutil lmborrow -return -c <port@nazwa_serwera> <nazwa licencji>

np. lmutil lmborrow –return –c 7788@serwer_licencji PROE_EssentialsI. Przykładowe polecenie umożliwia wcześniejsze zwrócenie wypożyczonej licencji PROE_EssentialsI, czyli pakietu Creo Essentials.

Rysunek przedstawiający okno wiersza poleceń zawierające wynik polecenia wcześniejszego zwrotu wypożyczonych licencji.
Wcześniejszy zwrot wypożyczonych licencji

Stosując się do powyższych wskazówek możecie pracować w Creo poza biurem, używając dostępnych licencji firmowych. Jest to ciekawe rozwiązanie zwłaszcza w obecnych czasach, gdy coraz więcej ludzi korzysta z możliwości pracy zdalnej.

 

Artykuł opublikowany również w serwisie 3dcad.pl

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO