ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

artykuły

21/02/2020
Konfiguracje startowe licencji Creo Parametric

Modularność licencji Creo Parametric

Creo Parametric jest systemem modularnym. Dzięki temu rozwiązaniu odpowiednie funkcje można aktywować, włączając właściwą dla nich licencję. Zapewnia to nam bardzo dużą swobodę w doborze narzędzi i funkcji, z jakimi będziemy pracować.

Takie podejście daje też dużą elastyczność podczas zakupu dodatkowych modułów do Creo; dzięki temu możemy zaopatrzyć firmę w dużą liczbę licencji podstawowych oraz odpowiednio dobraną liczbę dodatkowych licencji zaawansowanych modułów, które będą używane w zależności od potrzeb, a nie przez cały czas. W ten sposób możemy wyposażyć dział konstrukcyjny np. w 10 licencji podstawowego pakietu Creo Design Essentials i dodatkowe dwie licencje rozszerzenia do zaawansowanego projektowania powierzchni (tzw. Interactive Surface Design Extension), ponieważ wiemy, że więcej niż dwóch konstruktorów nie będzie korzystało jednocześnie z zaawansowanych funkcji tego rozszerzenia.

W firmach, w których pracuje kilku konstruktorów, licencje Creo są najczęściej udostępniane za pomocą serwera licencji działającego na jednym centralnym komputerze. Pozostałe komputery łączą się z serwerem i pobierają zdefiniowane w konfiguracji licencje umożliwiające uruchomienie Creo i odpowiednich dodatkowych rozszerzeń. Więcej na temat mechanizmu pracy z licencjami serwerowymi przeczytacie tutaj.

Aby odpowiednio skonfigurować licencje na stanowiskach roboczych, możemy przygotować odmienne konfiguracje. W ten sposób podczas uruchamiania Creo możemy wybrać, jaki zestaw licencji chcemy aktywować. Wykorzystując to podejście, pozostawiamy na serwerze licencji niepotrzebne w danej chwili moduły zaawansowane, dzięki czemu są one dostępne dla pozostałych użytkowników Creo.

Definiowanie konfiguracji startowej

Przygotowanie konfiguracji startowej Creo rozpoczynamy od przejścia do katalogu, w którym jest zainstalowana nasza wersja Creo, np. C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.3.0\Parametric. Następnie wchodzimy do podkatalogu \bin i uruchamiamy narzędzie reconfigure. W oknie instalatora przechodzimy do ekranu Aplikacje do skonfigurowania (Applications to Customize), w którym klikamy przycisk Konfiguruj… (Customize…).

Grafika przedstawiająca okno instalatora Creo Parametric i położenie przycisku Customize
Przycisk Customize w oknie Applications to Customize

Gdy pojawi się okno Niestandardowe ustawienia aplikacji (Application Custom Setting), wybieramy zakładkę Konfiguracja poleceń (Command Configuration). W tej zakładce znajdują się wszystkie konfiguracje licencji, jakie są zdefiniowane w naszym systemie.

Grafika przedstawiająca zakładkę z listą konfiguracji licencji Creo w oknie instalatora.
Zakładka z listą konfiguracji licencji Creo

Aby dodać nową konfigurację, klikamy przycisk Dodaj (Add). W ten sposób przechodzimy do zdefiniowania konfiguracji licencji, z jakimi będziemy uruchamiać Creo Parametric. W nowym oknie zaczynamy od zdefiniowania Nazwy konfiguracji (Configuration Name). W tym polu wpisujemy nazwę pliku, do którego zostaną zapisane ustawienia konfiguracji startowej Creo. W naszym przykładzie dodamy konfigurację umożliwiającą uruchamianie Creo z licencją rozszerzenia do interaktywnego projektowania powierzchni, więc plik nazwiemy isdx. Po zakończeniu definiowania konfiguracji plik isdx.psf zostanie zapisany w katalogu \bin.

Grafika przedstawiająca definiowanie nazwy konfiguracji startowej Creo Parametric.
Zdefiniowanie nazwy konfiguracji startowej

Kolejnym krokiem jest podanie Opisu konfiguracji (Configuration Description). W tym polu zmieniamy domyślną treść na taką, która jednoznacznie wyjaśnia, co zawiera nasza konfiguracja licencji. Jest to ważny element, ponieważ to właśnie opis konfiguracji będzie wyświetlony w oknie wyboru konfiguracji startowej. Dlatego też staramy się, żeby opis jednoznacznie określał, czego dotyczy dana konfiguracja.

Grafika przedstawiająca definiowanie opisu konfiguracji startowej.
Opis konfiguracji startowej

Następnie wybieramy odpowiednią licencję z listy Dostępnych licencji [Available license(s)] i przenosimy ją do pola Rozszerzenia startowe i opcje pływające (Startup extensions and floating options). Dzięki temu wybrana licencja będzie aktywowana od razu po uruchomieniu Creo. Nie jesteśmy oczywiście ograniczeni w tym momencie do wyboru zaledwie jednej licencji; każda konfiguracja może obejmować dowolną liczbę licencji dodatkowych rozszerzeń.

grafika przedstawiająca dodanie licencji ISDX do konfiguracji startowej Creo Parametric.
Licencja ISDX dodana do rozszerzeń startowych

Następnie klikamy OK i zapisujemy konfigurację startową Creo. W ten sposób przygotowujemy różne komplety licencji, z jakimi możemy uruchomić Creo, nie blokując tych modułów, z których nie planujemy korzystać w czasie pracy. Takie podejście umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanych rozszerzeń.

Od tej pory przy każdym uruchomieniu Creo Parametric zostanie wyświetlone dodatkowe okno dialogowe zawierające wszystkie zdefiniowane zestawy licencji.

Grafika przedstawiająca okno wyboru konfiguracji licencji podczas uruchamiania Creo Parametric.
Okno wyboru konfiguracji licencji

Kolejność konfiguracji licencji w oknie wyboru jest bazuje na nazwach plików z zapisanymi konfiguracjami w podkatalogu \bin. Jeżeli chcecie zmienić kolejność dostępnych licencji, wystarczy odpowiednio zmodyfikować nazwy plików (konfiguracji) z rozszerzeniami .psf.

Creo Parametric – tak powinno się projektować!

Zapisz się na newsletter

Zapraszamy do kontaktu
Każdy staje przed innymi wyzwaniami projektowymi – pomożemy Ci znaleźć odpowiednie rozwiązanie.
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO