ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Pytania i odpowiedzi

Z dniem 19 stycznia 2019 r. nowe licencje na oprogramowanie PTC będą dostępne wyłącznie w postaci subskrypcji. Klienci na całym świecie będą mogli nadal używać posiadanych licencji bezterminowych i odnawiać dla nich usługę serwisową.

Czym jest subskrypcja PTC?

Subskrypcja to sposób uzyskania licencji na oprogramowanie PTC w modelu cyklicznych opłat zamiast dużej jednorazowej opłaty na wstępie. W czasie trwania subskrypcji zyskasz również:

  • Nowe wydania oprogramowania, obsługę serwisową i aktualizacje bezpieczeństwa, zapewniające ci nieustanną gotowść do pracy
  • Zdolność zmiany możliwości tak, by mieć dostęp tylko do potrzebnego oprogramowania wtedy, gdy to konieczne
  • Treści eLearningowe dostępne na żądanie, umożliwiające dostęp do szkoleń i podnoszenie umiejętności we własnym tempie
  • Dostęp do pomocy technicznej poprzez zdalną diagnostykę w wykonaniu certyfikowanych inżynierów oraz dostęp do elektronicznej bazy wiedzy
  • Inteligentne, internetowe i prewencyjne wsparcie techniczne, ułatwiające szybsze zidentyfikowanie problemów, wyznaczenie trendów i wydajniejszą pracę

Czy mogę nadal używać posiadanych licencji bezterminowych?

Tak, klienci mogą nadal używać dotychczasowych licencji bezterminowych, otrzymywać nowe wersje oprogramowania i korzystać z pozostałych praw wynikających z usługi serwisowej oraz mogą odnawiać usługę serwisową dla wszystkich aktywnych licencji. Możesz też skonwertować aktywne licencje bezterminowe na subskrypcję lub w dowolnym czasie dodać nowe licencje subskrypcyjne.

Czy subskrypcja PTC jest dostępna dla wszystkich produktów na całym świecie?

Tak, wszystkie produkty we wszystkich regionach świata są obecnie dostępne w formie subskrypcji.

Czy oferty bezterminowe i subskrypcja różnią się funkcjami i dołączonymi modułami?

Istotne nowe produkty, funkcje i możliwości są nieustannie wprowadzane i są dostępne wyłącznie w formie subskrypcji.

Czy pliki stworzone z wykorzystaniem licencji subskrypcyjnych są moją własnością?

Tak, pliki i dane stworzone za pośrednictwem oprogramowania PTC zawsze należą do Ciebie.

Czy oferta subskrypcji obejmuje środowiska chmurowe i lokalne?

Wiele subskrypcji oferowanych przez PTC jest dostępnych zarówno w chmurze, jak i lokalnie. Chociaż klienci co raz bardziej doceniają skalowalność rozwiązań chmurowych, możesz wybrać, która forma wdrożenia jest najbardziej odpowiednia dla Twojej firmy.

Czy mogę używać jednocześnie licencji bezterminowych i subskrypcyjnych?

Tak, możesz też dodać nowe licencje subskrypcyjne do istniejących rozwiązań z licencjami bezterminowymi.

Czy potrzebuję połączenia z Internetem, żeby używać licencji subskrypcyjnych?

Nie, licencje subskrypcyjne w środowisku lokalnym nie wymagają do działania połączenia z Internetem.

Czy po wprowadzeniu przez PTC subskrypcji moja umowa na licencje bezterminowe jest nadal aktualna?

Tak, PTC zawsze będzie przestrzegać postanowień umownych i zobowiązuje się do wspierania wszystkich swoich klientów.

Co się stanie, gdy zapomnę o dacie odnowienia subskrypcji?

PTC monitoruje okres subskrypcji i rozsyła przypomnienia na 120 dni przed datą odnowienia sybskrypcji.

Czy podczas zakupu subskrypcji wymagana jest minimalna liczba stanowisk?

Nie. Jedną z kluczowych zalet subskrypcji jest elastyczność w zakresie niższych początkowych nakładów inwestycyjnych i skalowalność w miarę wzrostu potrzeb.

Czy w trakcie trwania subskrypcji muszę automatycznie aktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji?

Nie, rozwiązania w środowisku lokalnym nie wymagają automatycznych aktualizacji i możesz pracować z każdą dostępną wcześniejszą wersją oprogramowania i zaktualizować ją zgodnie z własnym harmonogramem.

Czy subskrypcje obejmują wsparcie techniczne?

Tak, wszystkie subskrypcje obejmują wsparcie techniczne, a w większości przypadków możesz wybrać różne poziomy wsparcia.

Czy w trakcie trwania subskrypcji mogę zmienić produkty?

Tak, subskrypcje oferują elastyczne opcje zmiany produktów, żeby dostosowywać się do zmieniających się potrzeb biznesowych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Jak często otrzymam fakturę?

Raz na rok, na początku każdego rocznego okresu. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej elastyczności, dostępne są opcje rozliczeń miesięcznych.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO