ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Filozofia Creo

Cztery przełomowe technologie zaprojektowane tak, by uwolnić potencjał twórczy

Wizja, która przyświecała stworzeniu Creo uwzględnia fakt, że w różne etapy rozwoju produktu zaangażowani są różni użytkownicy o różnych potrzebach. W przeciwieństwie do obecnych rozwiązań, Creo zostało zaprojektowane tak, by zaradzić problemom, trapiącym narzędzia CAD przez dziesięciolecia.

“Creo powstało właśnie po to, by rozwiązać duże problemy istniejące na rynku projektowania mechanicznego: użyteczność, współdziałanie, zarządzanie zespołami i uzależnienie od konkretnej technologii” – powiedział James Heppelmann, prezes i dyrektor generalny PTC. “Dając każdemu użytkownikowi skrojone na miarę jego potrzeb aplikacje, Creo umożliwi większej liczbie osób wcześniejsze i pełniejsze uczestniczenie w procesie rozwoju produktu, znacznie rozszerzając możliwości wdrożenia innowacyjnych rozwiązań”.

Creo zostało zaprojektowane jako platforma oparta na czterech filarach:

 • AnyRole Apps™
  Aplikacje dające klientom odpowiednie narzędzia odpowiedniemu użytkownikowi w odpowiednim czasie. Dzięki temu każdy pracownik firmy może uczestniczyć w procesie rozwoju produktu. W rezultacie uwolnione zostają nowe pomysły, kreatywność i efektywność osobista.
 • AnyMode Modeling™
  Prawdziwie wielo-paradygmatowa platforma projektowa, umożliwiająca użytkownikom projektowanie w 2D lub 3D bezpośrednio albo parametrycznie. Dane stworzone w dowolnym z trybów są w pełni dostępne i możliwe do wykorzystania w pozostałych trybach. Dzięki temu użytkownicy mogą pracować z danymi swoimi lub innych użytkowników w wybrany przez siebie sposób. AnyMode Modeling w Creo pozwala też użytkownikom na płynne przechodzenie pomiędzy trybami projektowania bez utraty inteligencji i założeń projektowych, uwalniając efektywność całego zespołu.
 • AnyData Adoption™
  Umożliwia użytkownikom używanie danych z dowolnego systemu CAD i uwolnienie wydajności i wartości projektowania w środowisku z wieloma systemami CAD. Na przestrzeni całego procesu rozwoju produktu pozostali użytkownicy mogą wykorzystywać cenne dane stworzone w aplikacjach Creo. Co więcej, Creo umożliwia ponowne wykorzystywanie danych ze starszych systemów, obniżając wysokie zazwyczaj koszty zmiany systemu, wywołane uzależnieniem od konkretnej technologii.
 • AnyBom Assembly™
  Daje zespołom moc i skalowalność niezbędną, by tworzyć, weryfikować i ponownie wykorzystywać informacje w konfigurowalnych produktach. Wykorzystując zespoły sterowane BOM-em i ścisłą integrację z oprogramowaniem Windchill, klienci mogą uwolnić niespotykane dotychczas poziomy efektywności w zespołach konstrukcyjnych i pozostałych działach firmy.

Jak podsumowuje James Heppelmann: “Wykorzystując zestaw kluczowych technologii unikatowych dla PTC, po raz kolejny definiujemy na nowo rynek dotknięty wyzwaniami, które wydają się nie do pokonania”.

Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO