ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Design Advanced Plus

Bogaty pakiet do wszechstronnego projektowania CAD

Pakiet Creo Design Advanced Plus obejmuje wszystkie możliwości pakietu Creo Design Advanced i rozbudowuje je o dodatkowe funkcje parametrycznego modelowania powierzchni swobodnych, drukowania 3D, analizy tolerancji, narzędzia wspomagające projektowanie z zastosowaniem tolerancji kształtu i położenia (GD&T) oraz możliwości projektowania form wtryskowych i przygotowywania ścieżek narzędzi dla obróbki szybkościowej (HSM).

Co zawiera Creo Design Advanced Plus?

Zaawansowane drukowanie 3D

 • Zautomatyzowane tworzenie struktur siatek 2.5D i 3D
 • Bezproblemowa analiza i optymalizacja siatki
 • Ustawienia tacy drukarki i optymalizacja rozmieszczenia
  Więcej informacji

Interaktywne projektowanie powierzchni

 • Połączone w jednym środowisku powierzchni techniczne i swobodne
 • Skup się na estetyce i kształcie projektu zamiast na ograniczeniach i parametrach
 • Projektuj precyzyjne krzywe i powierzchnie, żeby uzyskać zaawansowane technicznie powierzchnie technologiczne
  Więcej informacji

Modelowanie w oparciu o cele

Poszukiwanie żądanego pola przekroju wzdłuż krzywej z pomocą Creo BMX
 • Automatycznie rozwiązuj cele projektowe
 • Twórz inteligentne modele, które adaptują się do zmian
 • Definiuj i monitoruj niestandardowe pomiary
  Więcej informacji

Dynamika mechanizmu

 • Modeluj rzeczywiste siły, obciążenia i kontakty
 • Analizuj zachowanie mechanizmu i siły reakcji
 • Bezproblemowo przenieś do Creo Simulate (analiza wytrzymałościowa) obciążenia w postaci sił reakcji, grawitacji i sił odśrodkowych
  Więcej informacji

Analiza tolerancji

Analiza tolerancji przeprowadzana bezpośrednio w środowisku Creo.
 • Oceń wpływ tolerancji na możliwości wytwarzania projektu
 • Zidentyfikuj kluczowe wymiary przyczyniające się do zmienności pomiarowych
 • Generuj automatycznie raporty w formacie HTML
  Więcej informacji

GD&T Advisor

Komunikaty i podpowiedzi pozwalają na szybkie przyswojenie informacji z zakresu tolerancji i wymiarowania.
 • Panel cechy w stylu kreatora, prowadzący użytkownika przez prawidłowe zastosowanie wymiarowania i tolerancji wymiarowych (GD&T)
 • Spojrzenie na GD&T skoncentrowane na cechach
 • Drzewo Advisor – wyświetla komunikaty informujące i wspomagające użytkownika
  Więcej informacji

Projektowanie oprzyrządowania

 • Łatwy w użyciu interfejs projektowania form wtryskowych i odlewniczych ukierunkowany na proces
 • Zautomatyzowane tworzenie linii podziałowej i geometrii powierzchni podziałowej
 • Asocjatywne aktualizowanie projektu i oprzyrządowania
  Więcej informacji

Expert Moldbase

 • Płaski obieg pracy projektowania skrzynek i detalowania sterowany procesem
 • Konfigurowalna „inteligentna” biblioteka komponentów skrzynek
 • Automatyczne funkcje wypychaczy, kanałów chłodzących i złączek, automatyczne sprawdzanie kanałów wlewowych i chłodzących
  Więcej informacji

Obróbka form

 • 3-osiowe frezowanie po trajektorii
 • Wszechstronne wykonywanie otworów
 • Szybkościowa obróbka 3-osiowa wspomagana przez ModuleWorks
  Więcej informacji

Creo Layout

 • Z łatwością twórz od podstaw lub edytuj istniejące informacje
 • Wykorzystaj bezpośrednio dane 2D, żeby przyspieszyć tworzenie projektu 3D
 • Implementuj zmiany sterowane informacjami z układu 2D
  Więcej informacji

…i całą zawartość pakietu Creo Design Advanced:

Modelowanie w 3D części i zespołów

 • Twórz dokładną geometrię bez względu na skomplikowanie modelu
 • Twórz szybko rozbudowane cechy inżynierskie: zaokrąglenia, fazowania, otwory itd.
 • Twórz warianty projektu, stosując rodziny części
 • Wykrywaj statyczne i dynamiczne kolizje między komponentami

Automatyczne tworzenie dokumentacji płaskiej

 • Twórz rysunki 2D i 3D zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak ASME, ISO i JIS
 • Zautomatyzuj tworzenie rysunków, stosując szablony
 • Twórz automatycznie asocjatywne wykazy części (BOM-y) z odnośnikami

Parametryczne i swobodne modelowanie powierzchni

 • Twórz złożoną geometrię powierzchniową, używając przeciągnięć, przejść, wydłużeń, odsunięć i wielu innych, specjalistycznych cech
 • Twórz szybko swobodne kształty i powierzchnie, wykorzystując możliwości modelowania podziałowego (sub-divisional modeling)
 • Kontroluj parametrycznie geometrię Freestyle, wyrównując ją do istniejących krzywych lub krawędzi z nadaniem warunków styczności
 • Przycinaj/wydłużaj powierzchnie, używając takich narzędzi, jak wyciągnięcia, obroty, łączenia przekrojów i przeciągnięcia po trajektorii
 • Wykonuj operacje na powierzchniach, takie jak kopiowanie, scalanie, wydłużanie i przenoszenie

Narzędzia do zarządzania zespołami i ich wydajnością

 • Wczytuj szybko duże zespoły, stosując lekkie reprezentacje graficzne
 • Twórz “w locie” reprezentacje uproszczone
 • Udostępniaj lekkie, ale wciąż w pełni dokładne reprezentacje modelu, używając unikatowego narzędzia Shrinkwrap™

Projektowanie części blaszanych

 • Twórz z łatwością ściany, gięcia, przetłoczenia, kołnierze i podcięcia za pomocą prostego interfejsu
 • Automatycznie generuj rozkroje na podstawie geometrii 3D
 • Wyświetlaj jednocześnie dynamiczny podgląd rozwiniętych i uformowanych modeli
 • Łatwo konwertuj części bryłowe na blaszane
 • Prosto definiuj parametry projektowe blach, np. naddatki na gięcia

Projektowanie mechanizmów

 • Twórz połączenia mechaniczne i symuluj oraz zapisuj realistyczny ruch zespołów
 • Weryfikuj kinematykę projektu
 • Twórz dokładne koperty ruchu i używaj ich do wykrywania i unikania dynamicznych kolizji

Projektowanie części plastikowych

 • Wszechstronne narzędzia do analiz dla projektantów części plastikowych, obejmujące ocenę pochyleń i grubości ścian w 3D
 • Możliwości symulacji wypełnienia formy
 • Zintegrowane narzędzia pomiarowe

Modelowanie bezpośrednie

 • Połącz możliwości i kontrolę modelowania parametrycznego z szybkością i elastycznością rozbudowanych możliwości modelowania bezpośredniego
 • Wprowadzaj zmiany w danych Creo niezależnie od założeń projektowych – również w częściach blaszanych
 • Modyfikuj dane spoza Creo niezależnie od ich pochodzenia (SolidWorks, STEP itp.)
 • Rozpoznawaj w geometrii importowanej zaokrąglenia, fazowania, szyki i symetrię
 • Twórz i odtwarzaj założenia projektowe i zapisuj zmiany w postaci cech
  Więcej informacji

Drukowanie 3D

 • Przejdź od koncepcji do testowego wydruku pozostając w jednym środowisku projektowym, redukując całkowity czas procesu, monotonię i błędy
 • Wsparcie dla podłączonych drukarek (drukarki Stratasys i 3D systems)
 • Sprawdzenie wydruku, wykorzystanie materiału i czas wydruku
 • Bezpośrednie połączenie z biurami usługowymi
  Więcej informacji

Rzeczywistość rozszerzona

 • Udostępniaj wszystkim swoje projekty
 • Prostsze przeglądy projektów
 • Twórz i publikuj doświadczenia AR bezpośrednio z Creo – a następnie pobierz darmową aplikację ThingWorx View, żeby je zobaczyć
 • Przywołaj kilkoma kliknięciami wersję 3D swojego produktu
  Więcej informacji

Współpraca z wieloma systemami CAD

 • Z łatwością wykorzystuj dane z innych systemów CAD, takich jak CATIA®, Siemens NX™, SolidWorks®, Autodesk Inventor® czy Solid Edge®, używając technologii Unite
 • Pracuj z wieloma standardowymi formatami plików, takimi jak STEP, IGES, DXF, STL, VRML, AutoCAD DWG, DXF (import 3D z powiązanymi danymi 2D), import/eksport formatu ACIS, import/eksport formatu Parasolid
 • Wprowadzaj do swoich projektów dane spoza Creo bez tworzenia dodatkowych obiektów biznesowych lub plików, którymi trzeba zarządzać
  Więcej informacji

Projektowanie okablowania i rurociągów

 • Zautomatyzowane układanie tras odwołujące się do logiki schematu 2D
 • Łatwa wizualizacja i edycja za pomocą przesuwania uchwytów i edytowania w locie
 • Możliwość porównania/weryfikowania danych 3D z logiką schematu 2D
  Więcej informacji

Renderowanie

 • Raytracing w czasie rzeczywistym wspomagany przez Keyshot firmy Luxion
 • Rozszerzone oświetlenie z obsługą obrazów HDRI
 • Standardowa biblioteka ponad 200 zdefiniowanych typów materiałów
  Więcej informacji

Eksploracja projektu

 • Bezpiecznie badaj zmiany projektowe bez ryzyka utraty oryginalnych projektów albo wprowadzenia niezatwierdzonej zmiany
 • Opracowuj jednocześnie różne pomysły i przeanalizuj wszystkie opcje przed podjęciem decyzji
 • Wyeliminuj ręczne duplikowanie danych i czyszczenie sesji przed wczytywaniem różnych wersji projektu
  Więcej informacji

Biblioteki części znormalizowanych

 • Kompletna biblioteka części, cech, narzędzi i wielu innych
 • W pełni zintegrowana biblioteka elementów złącznych
 • Zintegrowany, internetowy katalog komponentów
 • Możliwe do pobrania za pomocą interfejsu programistycznego J-Link zdefiniowane części i symbole
 • Szybkie do umieszczenia i wstawienia elementy złączne i związane z nimi nakrętki, podkładki itp. dzięki inteligentnym elementom złącznych
  Więcej informacji

Projektowanie kratownic i spoin

 • W pełni zintegrowane modelowanie, projektowanie kratownic i analiza
 • Rozbudowane i konfigurowalne biblioteki profili, złączy, połączeń i wyposażenia
 • Zautomatyzowane umieszczanie belek i tworzenie geometrii kratownicy (np. złączy, połączeń)
  Więcej informacji

Migracja danych historycznych (Legacy Data Migration)

 • Legacy Drawing Associator (LDA) – automatycznie łączy modele parametryczne z importowanymi danymi historycznymi
 • Połącz na nowo model i rysunek, żeby zapewnić asocjatywność (aktualizację) i powiązanie po zarejestrowaniu w systemie Windchill PDMLink
 • Annotation Convertor (AC) – automatycznie konwertuje wymiary i notatki z rysunku na adnotacje 3D
  Więcej informacji

Projektowanie z uwzględnieniem czynnika ludzkiego

 • Szybko wstawiaj i konfiguruj cyfrowe modele postaci ludzkich, żeby zapobiec błędom ergonomicznym i obniżyć koszty prototypu
 • Manipuluj z łatwością manekinami
 • Wizualizuj zasięg i pole widzenia człowieka
  Więcej informacji

Podstawowe możliwości symulacji

 • Statyczna analiza wytrzymałościowa
 • Symulacja części i zespołów
 • Symulacja brył, belek, powłok, mas i sprężyn

Zaawansowane zespoły

Moduł zaawansowanych zespołów umożliwia też dokumentowanie etapów montażu
 • Udostępnianie i dystrybucja danych
 • Kontrola referencji
 • Propagowanie zmian
  Więcej informacji

Prismatic and Multi-Surface Milling

 • 3-osiowe frezowanie wielu powierzchni z indeksowaniem 4 i 5 osi
 • Obróbka szybkościowa (do celów szybkiego prototypowania i wytwarzania)
 • Automatyczna propagacja zmian i asocjatywna aktualizacja ścieżek narzędzi
  Więcej informacji

Bogate, wbudowane narzędzia dydaktyczne

 • Samouczki i tematy pomocy, pomagające użytkownikom w szybkim wdrożeniu się do pracy
 • Samouczki zintegrowane z narzędziem PTC Learning Connector™, dostępne kontekstowo, gdy są potrzebne
 • 200+ darmowych poradników, dostępnych online w portalu PTC Learning Exchange
 • Wbudowana wyszukiwarka poleceń, umożliwiająca szybkie odszukanie narzędzi znanych z systemów Pro/ENGINEER i SolidWorks®
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO