ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Complete Mold Design

Wszechstronny pakiet do projektowania form

Profesjonalni projektanci form mają teraz w jednym pakiecie wszystko, czego potrzebują, aby zaprojektować cały zespół formy – rdzeń, gniazdo i skrzynkę formy. Rozszerzenie Creo Complete Mold Design łączy w sobie wszystkie funkcje rozszerzeń Tool Design i Expert Moldbase, oferując potężne połączenie możliwości specjalistycznego tworzenia zespołu formy.

Grafika przedstawiająca gotową formę i część plastikową, przygotowane z rozszerzeniem Creo Complete Mold Design.
Gotowa forma i stworzona w niej plastikowa część.

Korzyści

  • Automatyzuje tworzenie rdzeni formujących, gniazd, zespołów formy i odpowiedniej dokumentacji.
  • Prosty, zorientowany na proces schemat pracy znacznie przyspiesza projektowanie narzędzi.
  • Eliminuje przenoszenie danych między oprogramowaniem do projektowania części, projektowania formy i tworzenia ścieżek NC narzędzi.
  • Zmniejsza konieczność przeprojektowania poprzez automatyczną aktualizację modeli narzędzi, rysunków i elektrod.
  • Eliminuje kosztowne przeróbki dzięki sprawdzaniu kolizji i symulacji otwarcia formy.
Grafika przedstawiająca wybór skrzynki formy wtryskowej w rozszerzeniu Creo Expert Moldbase.
Wybór skrzynki z wykorzystaniem Creo EMX
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO