ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków

Creo Advanced Simulation

Zaawansowane oprogramowanie analityczne do weryfikacji i walidacji projektu konstrukcji

Rozszerzenie Creo Advanced Simulation to kompletny zestaw zaawansowanych funkcji, które poprawią procesy weryfikacji i walidacji konstrukcji produktu w Twojej firmie. Oprogramowanie umożliwia Ci dogłębne zbadanie wpływu zaawansowanych zjawisk nieliniowych na działanie opracowywanych produktów. Umożliwi to Twojemu zespołowi konstrukcyjnemu uzyskanie większego zrozumienia i pełnej oceny działania produktu na wczesnym etapie cyklu projektowego.

Creo Simulate i rozszerzenie Creo Advanced Simulation można wykorzystywać jako samodzielną aplikację albo jako rozszerzenie do Creo Parametric. Rezultaty to uproszczone procesy, mniejsze zapotrzebowanie na fizyczne prototypy, niższe koszty oraz wyższa jakość, niezawodność i bezpieczeństwo produktu.

Grafika przedstawiająca analizę dynamiczną w dziedzinie częstotliwości przeprowadzoną za pomocą Creo Advanced Simulation.
Analiza dynamiczna w dziedzinie częstotliwości

Korzyści

 • Przeprowadzanie nieliniowych analiz dużych przemieszczeń, z naprężeniem wstępnym, analiz dynamicznych i analiz termicznych stanu nieustalonego
 • Symulowanie zaawansowanych właściwości materiałów, takich jak hiper-sprężystość, anizotropia, ortotropia i laminaty kompozytowe
 • Wsparcie dla zaawansowanych elementów modelujących, takich jak idealizacje mas/sprężyn, śruby z naprężeniem wstępnym oraz tarcie w punktach styku komponentów zespołu
 • Znajomy interfejs, schemat pracy i koncepcje znajdujące się w kluczowych obszarach projektowych Creo Parametric
 • Optymalizacja wydajności i niezawodności produktu, obniżająca ryzyko uszkodzenia dzięki dokładnemu symulowaniu złożonych układów w warunkach rzeczywistej pracy
Grafika przedstawiająca symulację nieliniowych zachowań materiału hipersprężystego za pomocą Creo Advanced Simulation.
Symulacja nieliniowych zachowań materiału hipersprężystego.

Możliwości

Obejmuje wszystkie możliwości Creo Simulate oraz następujące:

Możliwości analiz

 • Nieliniowa wytrzymałościowa analiza statyczna dużych przemieszczeń i odkształceń, kontakt ślizgowy, materiały hiper-elastyczne, materiały sprężysto-plastyczne, nieliniowe sprężyny, warunki brzegowe stosowane sekwencyjnie oraz przeskok
 • Dynamiczna analiza wytrzymałościowa w dziedzinie czasu, częstotliwości, widma oraz analiza na obciążenie losowe
 • Statyczna analiza wytrzymałościowa z naprężeniem wstępnym oraz analiza modalna z naprężeniem wstępnym
 • Nieliniowa analiza termiczna stanu ustalonego konwekcji zależnej od temperatury, promieniowania ciała szarego, zależnych od temperatury własności materiałowych oraz warunków brzegowych stosowanych sekwencyjnie
 • Analiza termiczna stanu nieustalonego

Zbieżność

 • Adaptacyjne iteracje nieliniowe oraz adaptacyjne rozwiązanie stanu nieustalonego

Wytrzymałościowe warunki brzegowe

 • Naprężenia wstępne w śrubach
 • Wzbudzenie bazowe dla analiz dynamicznych dla stanu jednoosiowego, przemieszczeń i obrotów oraz przemieszczenia w 3 punktach
 • Zależność częstotliwościowa zestawów obciążeń  w dziedzinie częstotliwościowej
 • Zależność czasowa zestawów obciążeń  w dziedzinie czasu
 • Gęstości rozkładu widma dla obciążenia losowego

Termiczne warunki brzegowe

 • Obciążenia cieplne krokowe i w stanie nieustalonym
 • Warunki konwekcji w stanie nieustalonym i warunki promieniowania

Materiały

 • Nieizotropowe własności materiałowe, takie jak ortotropowość i poprzeczna izotropowość
 • Granice zniszczenia materiału poprzecznie izotropowego dla następujących hipotez: Tsai-Wu, maksymalne naprężenie, maksymalne odkształcenie
 • Orientacja materiału dla brył i powierzchni
 • Hiper-sprężyste uplastycznienie z automatycznym dopasowaniem danych eksperymentalnych dla następujących modeli: Arruda-Boyce, Mooney-Rivlin, Neo-Hookean, wielomian rzędu 2, zredukowany wielomian rzędu 2, Yeoh
 • Sprężysto-plastyczne uplastycznienie z automatycznym dopasowaniem danych eksperymentalnych i termicznym efektem uplastycznienia dla następujących modeli: utwardzenie liniowe, prawo potęgowe, prawo wykładnicze
 • Przewodnictwo cieplne zależne od tempereatury

Rodzaje elementów i idealizacje

 • Powłoki laminatów: edytor ogólnego ułożenia warstw i bezpośredni import sztywności laminatu
 • Zaawansowane sprężyny: ogólna (nieliniowa) krzywa siły ugięcia i ogólna macierz sztywności, uwzględniająca automatyczne obliczenia ukośnych warunków sprzężenia
 • Zaawansowane masy skupione: główne momenty bezwładności i masa z komponentu

Narzędzia do tworzenia siatki

 • Mapowane regiony siatki, regiony pryzmatyczne i bryłowe regiony cienkościenne

Połączenia

 • Zaawansowane łącza sztywne i masowe

Analiza stanu płaskiego

 • płaski stan naprężenia, odkształcenia i płaski stan osiowo-symetryczny

Wyniki

 • Wykresy pomiarów w dziedzinie czasu, częstotliwości albo skoku obciążenia
 • Pomiary dla analiz dynamicznych lub termicznych stanu nieustalonego w każdym kroku, maksymalnej wartości dla przedziału albo czasu, w którym występuje maksymalna wartość
Realizacja: Agencja Interaktywna CZENZO